Polyester

Trang chủ / Tính năng sản phẩm / Vải / Polyester

* Những mặt hàng này chỉ dành cho mục đích trưng bày và không phải để bán.

– 100% polyester

– Hút ẩm, chống tĩnh điện, UV50++, kháng khuẩn, thích nghi

– Màu sắc có sẵn trong kho

– In màu nhiệt và các tùy chọn

– In màu nhiệt và các tùy chọn

– 100% polyester

– Hút ẩm, chống tĩnh điện, UV50++, kháng khuẩn, thích nghi

– Màu sắc có sẵn trong kho

– In màu nhiệt và các tùy chọn

– 100% Polyester (PES)

– Chống thấm nước

– Màu sắc có sẵn trong kho

– In màu nhiệt và các tùy chọn

– 100% Polyester (PES)

– Hút ẩm, chống tĩnh điện

– Màu sắc có sẵn trong kho

– In màu nhiệt và các tùy chọn

– 100% Polyester (PES)

– In màu nhiệt và các tùy chọn

– 100% Polyester (PES)

– In màu nhiệt và các tùy chọn