Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 09/01/2019

Chính sách bảo mật này giải thích các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của ICM Factory Direct, Đường số 2, Khu công nghiệp Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam 700000 (“ICM Factory Direct”, “ICM”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua các trang web: www.ICMFactoryDirect.comhttps://app.ICMFactoryDirect.com và bất kỳ ứng dụng nào dưới tên ICM Factory Direct. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: gm@icmfactorydirect.com.

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin do bạn cung cấp, bao gồm thông tin liên hệ, thông tin đăng nhập và mật khẩu bạn sử dụng để truy cập Nền tảng, số đo cơ thể được ghi lại bởi một trong các máy quét và/hoặc ứng dụng của chúng tôi, thông tin thẻ tín dụng và tất cả thông tin từ các dịch vụ của bên thứ ba mà bạn liên kết với tài khoản ICM Factory Direct (“Thông tin cá nhân“). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các máy tính và thiết bị được sử dụng để truy cập Nền tảng, bao gồm vị trí của các máy tính và thiết bị đó. Chúng tôi sử dụng đèn hiệu, cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin người dùng.

Chúng tôi thu thập thông tin tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, bao gồm thông tin máy tính, điện thoại di động, bảng điều khiển, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác của bạn (gọi chung là “Thiết bị“) hoặc trình duyệt web tự động cung cấp. Cookie và các công nghệ theo dõi khác cho phép Nền tảng hoạt động tốt hơn cho bạn và cho các mục đích quảng cáo của chúng tôi. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie, tuy nhiên, một số tính năng nhất định của Nền tảng sẽ không hoạt động chính xác nếu chọn không tham gia.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Khi bạn sử dụng Nền tảng, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (thay mặt chúng tôi), thu thập “Thông tin Cá nhân” (tức là thông tin, tự nó hoặc khi kết hợp với thông tin khác, có thể được sử dụng để nhận dạng bạn) mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, giới tính, hình ảnh cá nhân của bạn (cho dù thông qua việc sử dụng máy quét hoặc ứng dụng ảnh của chúng tôi), địa chỉ email, vị trí địa lý, (các) số điện thoại, địa chỉ gửi thư, tuổi, ngày sinh, hồ sơ, cân nặng, dữ liệu sinh trắc học và thông tin thẻ thanh toán của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký để tạo tài khoản trên Nền tảng, tìm hiểu về Nền tảng, sử dụng Nền tảng để cập nhật thông tin tài khoản của bạn, mua sản phẩm thông qua Nền tảng, sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, tham gia vào bài đăng trên blog bằng cách bình luận hoặc bằng cách khác, đăng ký đăng ký, tự nguyện tham gia vào các chương trình khuyến mãi mà chúng tôi có thể cung cấp theo thời gian, Đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email hoặc để nhận bản tin và/hoặc quảng cáo của chúng tôi và/hoặc khi bạn được bạn bè giới thiệu cho chúng tôi hoặc thông qua chương trình khuyến mãi tiếp thị.

Thông tin được lưu trữ bởi bên thứ ba: Bạn cũng có thể chọn có cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Thông tin cá nhân được lưu trữ bởi các bên thứ ba bao gồm các trang web truyền thông xã hội và trang web sức khỏe, bao gồm Apple HealthKit, Google Fit, FitBit, MyFitnessPal, v.v., bao gồm các trang web có thể được tạo sau này. Thông tin chúng tôi có thể có quyền truy cập khác nhau tùy theo trang web của bên thứ ba và được kiểm soát bởi cài đặt quyền riêng tư và (các) ủy quyền của bạn trên (các) trang web của bên thứ ba đó.

Thông tin về người khác: Bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của người khác để mời họ tham gia Nền tảng ICM Factory Direct. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ và, nếu cần, nhắc nhở người đó rằng họ đã được mời tham gia Nền tảng ICM Factory Direct. Tất cả những người được mời phải chọn tham gia để nhận thêm lời mời và thông tin liên lạc từ ICM Factory Direct.

Thông tin được thu thập tự động: Khi bạn tương tác với Nền tảng, nhiều công nghệ khác nhau sẽ tự động thu thập thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng Nền tảng (“Thông tin sử dụng“). Dữ liệu này cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về doanh nghiệp có thể hành động, chẳng hạn như có bao nhiêu khách truy cập vào một trang hoặc danh sách sản phẩm cụ thể trên Nền tảng, họ dành bao nhiêu thời gian trên trang đó và họ “nhấp vào liên kết nào”, nếu có. Dữ liệu này giúp hướng dẫn các lựa chọn của chúng tôi khi chúng tôi cập nhật trang web của mình, cho phép chúng tôi duy trì nội dung và các ưu đãi thú vị và phù hợp với sở thích của khách truy cập.

Thông tin sử dụng bao gồm Địa chỉ IP của bạn hoặc (các) mã định danh duy nhất khác cho Thiết bị của bạn, loại Thiết bị của bạn, loại phần mềm trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng để truy cập Nền tảng, (các) trang web bạn đã truy cập và thời điểm bạn truy cập chúng, nhật ký sử dụng sản phẩm và mạng để phát hiện lỗi và hỗ trợ.

Cookie và Thẻ Pixel: Các công nghệ được sử dụng trên Nền tảng để thu thập Thông tin sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở cookie, phần mềm phân tích di động và thẻ pixel. Cookie có thể được sử dụng để liên kết bạn với các trang mạng xã hội và cho phép tương tác giữa các hoạt động của bạn trên Nền tảng và các hoạt động của bạn trên các trang mạng xã hội đó, nếu bạn chọn. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi, có thể đặt cookie hoặc các tệp tương tự trên Thiết bị của bạn để tạo điều kiện điều hướng trang web và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trong khi tương tác với Nền tảng của chúng tôi (tức là cho phép chúng tôi chọn nội dung, quảng cáo hoặc ưu đãi nào có nhiều khả năng thu hút bạn nhất, dựa trên sở thích, sở thích, vị trí và/hoặc thông tin nhân khẩu học của bạn). Thẻ pixel có thể yêu cầu trình duyệt của bạn lấy nội dung từ một máy chủ khác.

Google Analytics: Chúng tôi có quyền sử dụng một công cụ gọi là “Google Analytics” để thu thập thông tin về việc sử dụng internet của bạn, bao gồm tần suất bạn truy cập trang web của chúng tôi, các trang bạn truy cập trên trang web của chúng tôi và những trang web khác mà bạn có thể đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi. Google Analytics cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về cách Nền tảng được sử dụng và nó giúp chúng tôi cải thiện chất lượng và mức độ liên quan của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Google Analytics đặt cookie vĩnh viễn trên trình duyệt web của bạn để xác định bạn là người dùng duy nhất vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web này – cookie không thể được sử dụng bởi bất kỳ ai ngoài Google. Để chọn không tham gia Google Analytics, bạn có thể sử dụng công cụ chọn không tham gia của Google được tìm thấy tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn như thế nào?

Đơn đặt hàng / Khuyến nghị: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để xử lý và thực hiện các đơn đặt hàng và yêu cầu của bạn, đồng thời đề xuất các sản phẩm và dịch vụ tùy chỉnh dựa trên các phép đo duy nhất của bạn. Thông tin của bạn được sử dụng để giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm, sử dụng Nền tảng và cuối cùng để giao hàng cho bạn.

Marketing: Để gửi cho bạn email, bản tin và các thông tin tiếp thị khác qua internet, thư và / hoặc mạng viễn thông, để thông báo cho bạn về các ưu đãi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy có giá trị.

An ninh: Để bảo vệ tính bảo mật của Nền tảng của chúng tôi, để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích đối tượng, để hiểu rõ hơn khách hàng lý tưởng của chúng tôi là ai và sản phẩm và dịch vụ nào họ muốn chúng tôi cung cấp cho họ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo trên Nền tảng và để nhận ra bạn là khách truy cập quay lại. Chúng tôi cũng có thể cung cấp một số thông tin nhất định cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi.

Để thực hiện trách nhiệm của chúng tôi theo hợp đồng chúng tôi có với bạn. Chẳng hạn: Nếu bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua Nền tảng, chúng tôi sẽ cần sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để xử lý đơn đặt hàng của bạn và cho phép giao hàng. Chúng tôi sẽ sử dụng số đo cơ thể của bạn cho các mục đích mà bạn đã được quét (ví dụ: để giới thiệu sản phẩm cho bạn). Chúng tôi cũng có thể phân tích khách hàng dựa trên số đo cơ thể của họ.

Khi chúng tôi hoặc khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng đó. Chẳng hạn: Để ngăn chặn gian lận và/hoặc bảo vệ tính bảo mật của Nền tảng, để thực thi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, truyền đạt các cập nhật và cải tiến, tiến hành nghiên cứu thị trường và/hoặc phân tích Nền tảng, phát triển và tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, gửi cho bạn thông tin tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp tương tự hoặc liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi, để cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi các phân tích, trí tuệ nhân tạo, đề xuất, phân khúc đối tượng liên quan đến việc người tiêu dùng sử dụng Nền tảng hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Với sự đồng ý của bạn. Chẳng hạn: Chúng tôi chỉ gửi thông tin tiếp thị cho bạn nếu bạn đồng ý nhận chúng. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của họ mà không có sự đồng ý của bạn. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm ICM Factory Direct của bạn, bao gồm điều chỉnh nội dung, quảng cáo và ưu đãi mà chúng tôi giới thiệu cho bạn như đề xuất sản phẩm tùy chỉnh bao gồm quần áo, quần áo thể thao, giày dép, mũ nón, phụ kiện, v.v.

Tại sao chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn?

Để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn. Khi bạn đã đồng ý với những mục đích sử dụng này, hoặc bằng cách khác, liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khi chúng tôi hoặc khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc tham gia vào các hoạt động yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân của bạn và có thể không thực hiện được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi đảm bảo quyền của bạn được bảo vệ bằng cách thông báo cho bạn về việc sử dụng, thông báo cho bạn về các quyền của bạn và giới hạn nghiêm ngặt lượng thông tin cá nhân chúng tôi sử dụng chỉ những gì được yêu cầu để thực hiện các mục đích này.

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với ai?

Các doanh nghiệp ICM Factory Direct khác: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các chi nhánh của chúng tôi khi thích hợp theo luật hiện hành. Các doanh nghiệp ICM Factory Direct khác (“Chi nhánh” của chúng tôi), khi có liên quan, sử dụng Thông tin Cá nhân cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, khi điều này được chấp nhận theo luật hiện hành.

Chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác hoặc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nếu bất kỳ thủ tục phá sản hoặc tái tổ chức nào được đưa ra bởi hoặc chống lại chúng tôi, tất cả các thông tin đó có thể được coi là tài sản của chúng tôi và do đó có thể được bán hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba có liên quan.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba để lưu trữ Nền tảng, phân tích dữ liệu, email, xử lý thanh toán, tiếp thị kỹ thuật số, dịch vụ khách hàng và các dịch vụ khác. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này sẽ truy cập Thông tin Cá nhân của bạn, khi thông tin cần thiết để họ thực hiện nhiệm vụ của mình, để hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho bạn.

Trong khi truy cập Nền tảng của chúng tôi, bạn có thể có cơ hội chọn tham gia nhận thông tin và/hoặc ưu đãi tiếp thị từ bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng các tính năng chia sẻ xã hội có sẵn trên Nền tảng, thông tin của bạn có thể được chia sẻ với bạn bè hoặc nhóm mạng xã hội của bạn. Nếu bạn đồng ý chia sẻ Thông tin Cá nhân của mình với bên thứ ba, Thông tin Cá nhân bạn tiết lộ sẽ tuân theo chính sách bảo mật và thực tiễn kinh doanh của bên thứ ba đó.

Với bên thứ ba, khi cần thiết vì lý do pháp lý: Chúng tôi sẽ chuyển và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu, để tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp cho chúng tôi, để đảm bảo bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng và / hoặc các chính sách khác của chúng tôi, để điều tra gian lận có thể xảy ra hoặc để điều tra hoặc khắc phục bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật nào liên quan đến Nền tảng.

Liên kết và dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi liên kết đến các trang web do các bên khác kiểm soát; Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web đó. Nếu bạn liên kết tài khoản ICM Factory Direct với tài khoản của mình trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba, ICM Factory Direct cũng sẽ có quyền truy cập vào thông tin bạn chia sẻ với bên thứ ba đó.

Nền tảng và một số thông tin liên lạc qua email của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web của bên thứ ba này. Các trang web của bên thứ ba này có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn và chúng không bị chi phối bởi chính sách bảo mật này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập thông qua Nền tảng.

Quảng cáo

ICM Factory Direct có thể sử dụng thông tin thu được từ việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để xác định loại nội dung nào chúng tôi tin rằng có thể quan tâm / có liên quan đến bạn. Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích của mình hay không. Nếu bạn chọn không tham gia, bạn vẫn sẽ được hiển thị quảng cáo, chỉ có điều chúng sẽ ít liên quan đến bạn hơn.

ICM Factory Direct có thể sử dụng các nhà cung cấp mạng quảng cáo bên thứ ba để giúp chúng tôi trình bày quảng cáo trên Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác để cung cấp cho chúng tôi các phân tích liên quan đến việc sử dụng Nền tảng. Các nhà cung cấp này có thể đặt và truy cập thẻ pixel, cookie và/hoặc các công nghệ tương tự trên Thiết bị của bạn để giới thiệu cho bạn quảng cáo hoặc nội dung khác được cá nhân hóa theo sở thích của bạn dựa trên lịch sử duyệt web trên Nền tảng và các trang web khác mà bạn đã truy cập. Việc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này sử dụng các thẻ pixel, cookie hoặc các công nghệ tương tự khác phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của riêng họ.

Chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân của người dùng trong bao lâu? Chúng tôi giữ thông tin người dùng cho đến khi chúng tôi được yêu cầu xóa thông tin đó. Sau khi được yêu cầu xóa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin đó khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Nếu bạn muốn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin người dùng của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối Chính sách bảo mật này.

Quyền và lựa chọn của bạn: Người dùng được cung cấp khả năng chọn không nhận tin nhắn quảng cáo và quảng cáo dựa trên sở thích. Người dùng có trụ sở tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), có quyền:

Truy cập thông tin chúng tôi có về bạn và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin đó khi cần. Yêu cầu một bản sao thông tin chúng tôi có về bạn. Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý thông tin của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi giới hạn cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Bạn có thể gửi yêu cầu gm@icmfactorydirect.com.

Liên hệ với chúng tôi:

Đường số 2, Khu công nghiệp Bình Dương, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam 700000

Tìm hiểu thêm về Chính sách quyền riêng tư của ICM Factory Direct

Trẻ em: Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em.

Chuyển thông tin cá nhân về Việt Nam: Trụ sở chính của ICM Factory Direct đặt tại Việt Nam, nơi luật về quyền riêng tư có thể khác với luật pháp ở quốc gia của bạn. Chúng tôi bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khi nó được chuyển ra khỏi quốc gia của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp và hợp đồng bảo mật tiêu chuẩn ngành. Thông tin thu thập được từ bạn sẽ được xử lý tại Việt Nam. Luật pháp Việt Nam có thể không bảo vệ quyền riêng tư của thông tin của bạn ở mức độ tương tự như các biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi luật pháp của quốc gia bạn. Bạn sẽ không mất bất kỳ quyền hoặc lựa chọn nào liên quan đến việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn khi nó được chuyển giao cho Việt Nam.

Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn: Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó. Khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn, chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin của bạn theo yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, giải quyết tranh chấp hoặc thực hiện các hành động khác theo luật pháp cho phép.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin từ các tài khoản đã xóa để tuân thủ luật pháp, ngăn chặn gian lận, thu phí, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, xử lý khiếu nại bảo hành, phân phối thông tin sản phẩm quan trọng (chẳng hạn như thông tin thu hồi), thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và thực hiện các hành động khác theo sự cho phép của pháp luật. Bạn có thể yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp tại bên dưới.

Các biện pháp an ninh: Chúng tôi có các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo chúng sẽ có hiệu quả 100%.

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình khác nhau bao gồm các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Chúng tôi duy trì một cơ sở dữ liệu riêng trên các máy chủ của mình để lưu trữ tất cả thông tin được thu thập thông qua Nền tảng. Chúng tôi sử dụng mã hóa bất cứ khi nào chúng tôi nhận hoặc truyền dữ liệu người dùng nhạy cảm. Tất cả các giao dịch được hoàn thành thông qua Nền tảng được thực hiện bằng cách sử dụng mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL) 2048 bit. Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy và, nếu có thể, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn thực hiện các bước tương đương.

Email không phải là một hình thức giao tiếp an toàn. Vui lòng không gửi cho chúng tôi số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội hoặc Thông tin Cá nhân khác của bạn qua email.

Quyền và lựa chọn của bạn: Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng chọn không tham gia các tin nhắn quảng cáo và quảng cáo dựa trên sở thích. Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn có quyền truy cập thông tin chúng tôi có về bạn, cũng như quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, hoàn thành, xóa, ngừng sử dụng hoặc chuyển thông tin đó cho bạn. Gửi yêu cầu của bạn ở đây gm@icmfactorydirect.com. Bạn có thể chọn không nhận thông tin quảng cáo bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ thông tin quảng cáo nào mà bạn nhận được từ chúng tôi.

Thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi: Chúng tôi có thể thay đổi thực tiễn bảo mật của mình theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo nổi bật trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Truy vấn hoặc Khiếu nại: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Quyền riêng tư này, Nền tảng hoặc về việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được nêu bên dưới. Nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của bạn. Danh sách các cơ quan bảo vệ dữ liệu có sẵn tại đây: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Chi tiết liên lạc của chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết sau:

Qua email: gm@icmfactorydirect.com

Qua đường bưu điện: Người nhận: Quyền riêng tư, ICM Factory Direct, Inc.