Liên hệ

Trang chủ / Liên hệ

Công ty TNHH Interchina Management (Việt Nam)

Điện thoại

+84 274 3791732

Email

gm@icmfactorydirect.com

Địa chỉ

Đường số 2, KCN Bình Đường, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam