Liên hệ

Trang chủ / Liên hệ

Công ty TNHH Interchina Management (Việt Nam)

Nhà máy:

Điện thoại

+84 274 3791732

Email

gm@icmfactorydirect.com

Địa chỉ

Đường số 2, KCN Bình Đường, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Showroom:

Điện thoại

+84 287 0396138

Email

gm@icmfactorydirect.com

Địa chỉ

38 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam