Polyester-Rayon

Trang chủ / Tính năng sản phẩm / Vải / Polyester-Rayon

* Những mặt hàng này chỉ dành cho mục đích trưng bày và không phải để bán.

– 65% Polyester, 35% Rayon

– Màu sắc có sẵn trong kho

– In màu nhiệt và các tùy chọn

– 63% Polyester, 32% Rayon, 5% Spandex

– Màu sắc có sẵn trong kho