Vải lưới

Trang chủ / Tính năng sản phẩm / Vải / Vải lưới

* Những sản phẩm này chỉ dành cho mục đích trưng bày và không phải để bán.

– 100% Polyester (PES)

– Màu sắc có sẵn trong kho

– In màu nhiệt và các tùy chọn