Wool-Acrylic

Home / Tính năng sản phẩm / Vải / Wool-Acrylic

* Những sản phẩm này chỉ dành cho mục đích trưng bày và không phải để bán.

– 50% Polyester, 50% Acrylic