Màu kim loại

Trang chủ / Tính năng sản phẩm / In nhiệt / Bảng màu / Màu kim loại

Metallic Royal
PMS-8782

Metallic Red
PMS-8882

Metallic Silver
PMS-877

Metallic Gold
PMS-876

Metallic Copper
PMS-8942